บริษัท ไอซอฟต์ 2010 จำกัด

iSoft 2010 Co., Ltd.

เลขที่ 61 ซอย จรัญสนิทวงศ์86/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

Telephone: 064-9353625

Email: natta@isoft2010.com